Hong Kong Scrabble Team for the WESPA Youth Cup 2022

Tournament participated in: 17th WESPA Youth Cup 2022

Hong Kong Youth Scrabble Team 2022

Team Leaders: Mr Douglas TSANG

Team Members: Ian TSOI Yin, LEUNG Hoi Yi, LOU Yuen Ching, TING Man Yui, Alex CHAN, Henry LOU, LAI Sum Yi