Hong Kong Youth Scrabble Champions Tournament 2015

Results

PRIMARY

1Vincent Li Hung Kei
VLI
5:0+1180 466/260 (0)
19∗LCHU
498/213 (0)
15 YSIN
503/182 (0)
14 CYIN
515/263 (0)
15∗YSIN
402/286 (1)
6∗JWON
2Alasdair Chan
ACHA
5:0+1127 496/262 (0)
8 TWON
411/294 (0)
14∗CYIN
452/152 (0)
11 SCHU
574/181 (0)
16∗TCHE
411/328 (2)
11∗SCHU
3Wisdom Lam Hung Kei
WLAM
5:0+1095 504/135 (0)
23∗QLEU
454/283 (0)
13 XTSZ
399/319 (0)
13 XTSZ
514/105 (0)
18∗YCHE
417/351 (3)
10∗YHO
4Frankie Lau Tsun Hei
FLAU
4:1+1204 543/133 (0)
9∗ESO
468/195 (0)
10 YHO
316/365 (0)
6 JWON
537/180 (0)
13∗XTSZ
510/297 (4)
14∗CYIN
5Arnold Ke Yan Nok
AKE
4:1+938 343/211 (0)
16∗TCHE
514/135 (0)
21 HSZU
526/179 (0)
8∗TWON
334/408 (0)
6∗JWON
399/245 (5)
15 YSIN
6Julian Wong Tsz Yu
JWON
4:1+687 498/204 (0)
11 SCHU
577/191 (0)
12∗CMEI
365/316 (0)
4∗FLAU
408/334 (0)
5 AKE
286/402 (6)
1∗VLI
7Edward Lau Tsun Yin
ELAU
3:2+365 B00 (0)
bye
445/130 (0)
24 HTSZ
319/302 (0)
10∗YHO
300/240 (0)
21∗HSZU
307/334 (7)
8 TWON
8Tommy Wong King Sang
TWON
3:2-67 262/496 (0)
2∗ACHA
451/107 (0)
17∗LYU
179/526 (0)
5 AKE
379/236 (0)
20 WYUE
334/307 (8)
7∗ELAU
9Ernest So Yat Long
ESO
3:2-223 133/543 (0)
4 FLAU
299/129 (0)
25∗WYAN
210/353 (0)
18 YCHE
223/186 (0)
17∗LYU
424/301 (9)
21 HSZU
10Yeung Ho Ning
YHO
2:3+86 493/135 (0)
25 WYAN
195/468 (0)
4∗FLAU
302/319 (0)
7 ELAU
379/295 (0)
19∗LCHU
351/417 (10)
3∗WLAM
11Siu Chun Hong
SCHU
2:3-20 204/498 (0)
6∗JWON
448/210 (0)
22 LCHE
152/452 (0)
2∗ACHA
524/105 (0)
23 QLEU
328/411 (11)
2 ACHA
12Cheung Mei Yuet
CMEI
2:3-184 391/153 (0)
22∗LCHE
191/577 (0)
6 JWON
344/455 (0)
15 YSIN
253/319 (0)
14 CYIN
347/206 (12)
20∗WYUE
13Xue Tsz Kin
XTSZ
2:3-248 456/133 (0)
18 YCHE
283/454 (0)
3∗WLAM
319/399 (0)
3∗WLAM
180/537 (0)
4 FLAU
384/347 (13)
19∗LCHU
14Chan Yin Hei
CYIN
2:3-377 368/160 (0)
17 LYU
294/411 (0)
2 ACHA
182/503 (0)
1∗VLI
319/253 (0)
12∗CMEI
297/510 (14)
4∗FLAU
15Yu Sin Sin
YSIN
2:3-380 386/186 (0)
20 WYUE
213/498 (0)
1∗VLI
455/344 (0)
12∗CMEI
263/515 (0)
1 VLI
245/399 (15)
5∗AKE
16Tai Cheuk Yui
TCHE
2:3-429 211/343 (0)
5 AKE
B00 (0)
bye
327/256 (0)
20 WYUE
181/574 (0)
2 ACHA
305/280 (16)
18∗YCHE
17Luo Yu Cheung
LYU
2:3-507 160/368 (0)
14∗CYIN
107/451 (0)
8 TWON
203/173 (0)
22∗LCHE
186/223 (0)
9 ESO
107/55 (17)
22∗LCHE
18Yeung Cheuk Ying
YCHE
2:3-596 133/456 (0)
13∗XTSZ
163/145 (0)
23 QLEU
353/210 (0)
9∗ESO
105/514 (0)
3 WLAM
280/305 (18)
16 TCHE
19Lee Chun Ngai
LCHU
1:4-266 260/466 (0)
1 VLI
294/350 (0)
20∗WYUE
329/212 (0)
24∗HTSZ
295/379 (0)
10 YHO
347/384 (19)
13∗XTSZ
20Wong Yue Man
WYUE
1:4-499 186/386 (0)
15∗YSIN
350/294 (0)
19 LCHU
256/327 (0)
16∗TCHE
236/379 (0)
8∗TWON
206/347 (20)
12 CMEI
21Hsu Szu Wei
HSZU
1:4-509 294/241 (0)
24 HTSZ
135/514 (0)
5∗AKE
B00 (0)
bye
240/300 (0)
7 ELAU
301/424 (21)
9∗ESO
22Lau Cheuk Lok
LCHE
1:4-554 153/391 (0)
12 CMEI
210/448 (0)
11∗SCHU
173/203 (0)
17 LYU
184/180 (0)
25∗WYAN
55/107 (22)
17∗LYU
23Quintin Leung
QLEU
1:4-758 135/504 (0)
3 WLAM
145/163 (0)
18∗YCHE
147/99 (0)
25 WYAN
105/524 (0)
11∗SCHU
B00 (23)
bye
24Ho Tsz Huen
HTSZ
0:5-485 241/294 (0)
21∗HSZU
130/445 (0)
7∗ELAU
212/329 (0)
19 LCHU
B00 (0)
bye
B00 (24)
bye
25Wong Yan Tung
WYAN
0:5-580 135/493 (0)
10∗YHO
129/299 (0)
9 ESO
99/147 (0)
23∗QLEU
180/184 (0)
22 LCHE
B00 (25)
bye

SECONDARY

1Ho Chun Hung
HCHU
5:1+900 472/102 (0)
43∗VLAM
493/257 (0)
7 WSHU
416/332 (0)
2∗TWAI
409/310 (0)
6 KCHU
431/277 (0)
13∗CCHE
353/396 (1)
2 TWAI
2Tsang Wai Yin Jason
TWAI
5:1+843 504/226 (0)
33∗CHIU
452/320 (0)
24 NKA
332/416 (0)
1 HCHU
546/216 (0)
23∗NMAN
452/308 (0)
15 LCHI
396/353 (2)
1∗HCHU
3Jeremy Cheung
JCHE
5:1+687 542/148 (0)
45∗LWIN
346/370 (0)
6 KCHU
438/288 (0)
24∗NKA
386/326 (0)
5 KCHU
392/345 (0)
6 KCHU
339/279 (3)
15∗LCHI
4Steven Sze Chun Yui
SSZE
5:1+327 402/281 (0)
14∗CMA-
391/400 (0)
22 TVIN
372/257 (0)
9∗SLON
355/339 (0)
32 ELAM
332/325 (0)
7 WSHU
402/325 (4)
19∗TPOK
5Kiki Chung Wing Sze
KCHU
4:2+656 482/191 (0)
30 SYAU
512/148 (0)
27 MKWO
298/348 (0)
6∗KCHU
326/386 (0)
3∗JCHE
311/304 (0)
14 CMA-
412/308 (5)
10∗LCHU
6Kwok Chun Hin
KCHU
4:2+592 561/112 (0)
38 KSHE
370/346 (0)
3∗JCHE
348/298 (0)
5 KCHU
310/409 (0)
1∗HCHU
345/392 (0)
3∗JCHE
458/243 (6)
24∗NKA
7Wong Shu Ting
WSHU
4:2+470 461/151 (0)
44∗KAAL
257/493 (0)
1∗HCHU
380/321 (0)
33 CHIU
426/281 (0)
17 HKA
325/332 (0)
4∗SSZE
484/285 (7)
23 NMAN
8Chung Cheuk Hang
CCHE
4:2+449 398/389 (0)
32∗ELAM
334/371 (0)
32 ELAM
327/366 (0)
14 CMA-
393/263 (0)
33∗CHIU
561/246 (0)
28 TPAK
412/341 (8)
16∗ATSA
9Sam Long Hei
SLON
4:2+408 454/289 (0)
25 NFU
344/366 (0)
15∗LCHI
257/372 (0)
4 SSZE
394/317 (0)
21∗KLAI
497/214 (0)
34∗LCHI
303/283 (9)
13 CCHE
10Law Chun Hei
LCHU
4:2+384 403/288 (0)
35∗TYUE
378/293 (0)
12∗LPUN
490/283 (0)
11 TYAT
313/341 (0)
15 LCHI
397/288 (0)
11∗TYAT
308/412 (10)
5 KCHU
11Tai Yat Yin
TYAT
4:2+226 445/251 (0)
23 NMAN
406/210 (0)
36∗YTSZ
283/490 (0)
10∗LCHU
423/281 (0)
28 TPAK
288/397 (0)
10 LCHU
374/364 (11)
22∗TVIN
12Li Pun Wang
LPUN
4:2+215 227/164 (0)
41∗JHO-
293/378 (0)
10 LCHU
408/325 (0)
26∗WSUM
306/415 (0)
16 ATSA
443/285 (0)
29 LCHU
408/303 (12)
26∗WSUM
13Coty Cheung Po Chun
CCHE
4:2+180 375/343 (0)
21 KLAI
469/329 (0)
20∗TTSZ
402/282 (0)
37 CWAI
400/338 (0)
19∗TPOK
277/431 (0)
1 HCHU
283/303 (13)
9∗SLON
14Calvin Ma
CMA-
4:2+151 281/402 (0)
4 SSZE
394/359 (0)
35∗TYUE
366/327 (0)
8∗CCHE
325/260 (0)
37 CWAI
304/311 (0)
5∗KCHU
432/292 (14)
32 ELAM
15Lam Chi Ho Anson
LCHI
4:2+139 405/235 (0)
34 LCHI
366/344 (0)
9 SLON
405/282 (0)
16∗ATSA
341/313 (0)
10∗LCHU
308/452 (0)
2∗TWAI
279/339 (15)
3 JCHE
16Anson Tsang
ATSA
4:2+107 383/366 (0)
18 PCHU
435/268 (0)
28∗TPAK
282/405 (0)
15 LCHI
415/306 (0)
12∗LPUN
361/353 (0)
22 TVIN
341/412 (16)
8∗CCHE
17Hong Ka Man
HKA
4:2+103 339/377 (0)
20 TTSZ
431/401 (0)
21∗KLAI
425/275 (0)
36∗YTSZ
281/426 (0)
7∗WSHU
348/278 (0)
36 YTSZ
359/323 (17)
25∗NFU
18Po Chun Wo
PCHU
3:3+620 366/383 (0)
16∗ATSA
314/316 (0)
26∗WSUM
352/154 (0)
45 LWIN
374/186 (0)
30∗SYAU
338/342 (0)
19 TPOK
498/241 (18)
35 TYUE
19Tam Pok Hin
TPOK
3:3+472 343/425 (0)
22 TVIN
663/1 (0)
41 JHO-
389/362 (0)
22∗TVIN
338/400 (0)
13 CCHE
342/338 (0)
18∗PCHU
325/402 (19)
4∗SSZE
20Ting Tsz Hin
TTSZ
3:3+241 377/339 (0)
17∗HKA
329/469 (0)
13 CCHE
287/312 (0)
30 SYAU
319/336 (0)
26∗WSUM
410/173 (0)
44 KAAL
391/243 (20)
36∗YTSZ
21Karen Lai
KLAI
3:3+180 343/375 (0)
13∗CCHE
401/431 (0)
17 HKA
340/203 (0)
42∗YHO
317/394 (0)
9 SLON
387/285 (0)
31∗NCHE
360/280 (21)
33 CHIU
22Tifenn Vinton
TVIN
3:3+178 425/343 (0)
19∗TPOK
400/391 (0)
4∗SSZE
362/389 (0)
19 TPOK
462/330 (0)
25 NFU
353/361 (0)
16∗ATSA
364/374 (22)
11 TYAT
23Ng Man Ho
NMAN
3:3+78 251/445 (0)
11∗TYAT
521/176 (0)
46 TKIN
366/273 (0)
31 NCHE
216/546 (0)
2 TWAI
524/161 (0)
30∗SYAU
285/484 (23)
7∗WSHU
24Ng Ka Wing
NKA
3:3+64 498/158 (0)
40∗TLOK
320/452 (0)
2∗TWAI
288/438 (0)
3 JCHE
436/241 (0)
35 TYUE
379/353 (0)
32∗ELAM
243/458 (24)
6∗KCHU
25Ngan Fu Ting
NFU
3:3+59 289/454 (0)
9∗SLON
377/336 (0)
34∗LCHI
415/175 (0)
27 MKWO
330/462 (0)
22∗TVIN
367/256 (0)
37 CWAI
323/359 (25)
17∗HKA
26Wong Sum Yu
WSUM
3:3+26 290/315 (0)
28∗TPAK
316/314 (0)
18 PCHU
325/408 (0)
12 LPUN
336/319 (0)
20 TTSZ
393/173 (0)
27∗MKWO
303/408 (26)
12∗LPUN
27Ma Kwok Kin
MKWO
3:3+2 397/134 (0)
39 NHO
148/512 (0)
5∗KCHU
175/415 (0)
25∗NFU
457/175 (0)
40 TLOK
173/393 (0)
26 WSUM
466/185 (27)
39∗NHO
28Tsang Pak Shing
TPAK
3:3-104 315/290 (0)
26 WSUM
268/435 (0)
16 ATSA
501/140 (0)
40∗TLOK
281/423 (0)
11∗TYAT
246/561 (0)
8∗CCHE
414/280 (28)
37∗CWAI
29Leung Chun Hei
LCHU
3:3-180 289/435 (0)
37 CWAI
344/188 (0)
42∗YHO
217/429 (0)
32∗ELAM
352/181 (0)
39 NHO
285/443 (0)
12∗LPUN
334/325 (29)
34 LCHI
30Sophie Yau
SYAU
3:3-610 191/482 (0)
5∗KCHU
335/192 (0)
44 KAAL
312/287 (0)
20∗TTSZ
186/374 (0)
18 PCHU
161/524 (0)
23 NMAN
292/228 (30)
42∗YHO
31Ng Cheuk Wing
NCHE
2:4+58 364/201 (0)
42 YHO
333/346 (0)
37∗CWAI
273/366 (0)
23∗NMAN
296/422 (0)
34 LCHI
285/387 (0)
21 KLAI
423/194 (31)
41∗JHO-
32Enoch Lam Yat
ELAM
2:4+58 389/398 (0)
8 CCHE
371/334 (0)
8∗CCHE
429/217 (0)
29 LCHU
339/355 (0)
4∗SSZE
353/379 (0)
24 NKA
292/432 (32)
14∗CMA-
33Chan Hiu Hung
CHIU
2:4+38 226/504 (0)
2 TWAI
469/156 (0)
39∗NHO
321/380 (0)
7∗WSHU
263/393 (0)
8 CCHE
446/174 (0)
45 LWIN
280/360 (33)
21∗KLAI
34Lim Chi Sang
LCHI
2:4-80 235/405 (0)
15∗LCHI
336/377 (0)
25 NFU
478/181 (0)
44∗KAAL
422/296 (0)
31∗NCHE
214/497 (0)
9 SLON
325/334 (34)
29∗LCHU
35Tam Yuen Wai
TYUE
2:4-87 288/403 (0)
10 LCHU
359/394 (0)
14 CMA-
435/163 (0)
43∗VLAM
241/436 (0)
24∗NKA
437/194 (0)
42 YHO
241/498 (35)
18∗PCHU
36Yip Tsz Ying
YTSZ
2:4-189 357/164 (0)
46∗TKIN
210/406 (0)
11 TYAT
275/425 (0)
17 HKA
350/168 (0)
45∗LWIN
278/348 (0)
17∗HKA
243/391 (36)
20 TTSZ
37Chan Wai Chun
CWAI
2:4-271 435/289 (0)
29∗LCHU
346/333 (0)
31 NCHE
282/402 (0)
13∗CCHE
260/325 (0)
14∗CMA-
256/367 (0)
25∗NFU
280/414 (37)
28 TPAK
38Kwok Sheung Kai
KSHE
2:4-528 112/561 (0)
6∗KCHU
204/255 (0)
45 LWIN
202/215 (0)
39∗NHO
197/139 (0)
41 JHO-
163/250 (0)
39 NHO
272/258 (38)
44∗KAAL
39Ng Ho Fung
NHO
2:4-928 134/397 (0)
27∗MKWO
156/469 (0)
33 CHIU
215/202 (0)
38 KSHE
181/352 (0)
29∗LCHU
250/163 (0)
38∗KSHE
185/466 (39)
27 MKWO
40Tam Lok Kwan
TLOK
2:4-963 158/498 (0)
24 NKA
200/185 (0)
43∗VLAM
140/501 (0)
28 TPAK
175/457 (0)
27∗MKWO
256/268 (0)
43 VLAM
216/199 (40)
43∗VLAM
41Jonathan Ho
JHO-
1.5:4.5-990 164/227 (0)
12 LPUN
W01/663 (0)
19∗TPOK
231/209 (0)
46 TKIN
139/197 (0)
38∗KSHE
293/293 (0)
46∗TKIN
194/423 (41)
31 NCHE
42Yue Ho Yin
YHO
1:5-758 201/364 (0)
31∗NCHE
188/344 (0)
29 LCHU
203/340 (0)
21 KLAI
228/223 (0)
46∗TKIN
194/437 (0)
35∗TYUE
228/292 (42)
30 SYAU
43Valenzuela Lam
VLAM
1:5-777 102/472 (0)
1 HCHU
185/200 (0)
40 TLOK
163/435 (0)
35 TYUE
167/282 (0)
44∗KAAL
268/256 (0)
40∗TLOK
199/216 (43)
40 TLOK
44Khan Aaliyah
KAAL
1:5-886 151/461 (0)
7 WSHU
192/335 (0)
30∗SYAU
181/478 (0)
34 LCHI
282/167 (0)
43 VLAM
173/410 (0)
20∗TTSZ
258/272 (44)
38 KSHE
45Lo Wing Tung
LWIN
1:5-995 148/542 (0)
3 JCHE
255/204 (0)
38∗KSHE
154/352 (0)
18∗PCHU
168/350 (0)
36 YTSZ
174/446 (0)
33∗CHIU
B00 (45)
bye
46Tam Kin Lok
TKIN
0.5:5.5-565 164/357 (0)
36 YTSZ
176/521 (0)
23∗NMAN
209/231 (0)
41∗JHO-
223/228 (0)
42 YHO
293/293 (0)
41 JHO-
B00 (46)
bye

SIDE

1Carson Ip
CIP-
5:0+533 437/348 (0)
11∗JFAN
445/354 (0)
8 LCHI
372/317 (0)
7∗DTSA
425/332 (0)
2 JTSA
474/269 (1)
5∗KLAM
2Johnson Tsang
JTSA
4:1+425 462/241 (0)
15 CTAK
388/364 (0)
3∗RWON
419/352 (0)
5 KLAM
332/425 (0)
1∗CIP-
455/249 (2)
7∗DTSA
3Ryan Wong
RWON
3:2+341 503/216 (0)
14∗CLON
364/388 (0)
2 JTSA
396/302 (0)
12 WHAU
412/511 (0)
5∗KLAM
428/345 (3)
6∗LSIU
4Yuen Tak Yu
YTAK
3:2+181 258/397 (0)
5 KLAM
398/250 (0)
16∗YYUI
393/284 (0)
8∗LCHI
302/316 (0)
6 LSIU
402/325 (4)
12 WHAU
5Kelvin Lam
KLAM
3:2+56 397/258 (0)
4∗YTAK
456/366 (0)
10 RLEW
352/419 (0)
2∗JTSA
511/412 (0)
3 RWON
269/474 (5)
1 CIP-
6Lau Siu Man
LSIU
3:2+20 444/352 (0)
9∗LKWU
388/403 (0)
7 DTSA
353/341 (0)
10∗RLEW
316/302 (0)
4∗YTAK
345/428 (6)
3 RWON
7Douglas Tsang
DTSA
3:2-83 364/273 (0)
13 CKAM
403/388 (0)
6∗LSIU
317/372 (0)
1 CIP-
391/319 (0)
9∗LKWU
249/455 (7)
2 JTSA
8Leung Chi Pong
LCHI
2.5:2.5+25 340/301 (0)
12∗WHAU
354/445 (0)
1∗CIP-
284/393 (0)
4 YTAK
432/246 (0)
14 CLON
373/373 (8)
9 LKWU
9Lau Kwun Shing
LKWU
2.5:2.5+14 352/444 (0)
6 LSIU
380/349 (0)
13∗CKAM
412/265 (0)
14∗CLON
319/391 (0)
7 DTSA
373/373 (9)
8∗LCHI
10Rebecca Lew
RLEW
2:3+99 420/248 (0)
16 YYUI
366/456 (0)
5∗KLAM
341/353 (0)
6 LSIU
322/381 (0)
12∗WHAU
442/354 (10)
13 CKAM
11Jacky Fan Wing Ho
JFAN
2:3+6 348/437 (0)
1 CIP-
280/408 (0)
12∗WHAU
358/403 (0)
13 CKAM
389/249 (0)
16∗YYUI
363/235 (11)
15 CTAK
12Wynter Hau
WHAU
2:3-23 301/340 (0)
8 LCHI
408/280 (0)
11 JFAN
302/396 (0)
3∗RWON
381/322 (0)
10 RLEW
325/402 (12)
4∗YTAK
13Chan Kam Kuen
CKAM
2:3-123 273/364 (0)
7∗DTSA
349/380 (0)
9 LKWU
403/358 (0)
11∗JFAN
308/266 (0)
15 CTAK
354/442 (13)
10∗RLEW
14Chan Long Kei
CLON
2:3-573 216/503 (0)
3 RWON
334/297 (0)
15∗CTAK
265/412 (0)
9 LKWU
246/432 (0)
8∗LCHI
319/309 (14)
16 YYUI
15Chan Tak Wai
CTAK
1:4-319 241/462 (0)
2∗JTSA
297/334 (0)
14 CLON
360/251 (0)
16 YYUI
266/308 (0)
13∗CKAM
235/363 (15)
11∗JFAN
16Yeung Yui Yin
YYUI
0:5-579 248/420 (0)
10∗RLEW
250/398 (0)
4 YTAK
251/360 (0)
15∗CTAK
249/389 (0)
11 JFAN
309/319 (16)
14∗CLON