Results


PRELIMINARY

Results from round 8

1 Pang Shing Wai7+741
2 Li Ka Ki6+784
3 Mak Chung Ting6+408
4 Fung Pak Man5+374
5 Doris Tam Sin Shuen4+348
6 Coby Lam Hoi Ying4+160
7 Sophie Yau4+98
8 Benson Yu4-140
9 Cheung Cheuk Yin3-139
10 Chow Tsz Ying2.5-589
11 Lam Lok Tung2.5-850
12 Lee Wai Kin0-1195

High game:Li Ka Ki534

27.07.2017 WESPAYC 2017 Qualifier Full results
1Pang Shing Wai
PSHI
7:1+741 396/279 (0)
4 FPAK
498/183 (0)
12 LWAI
416/383 (0)
2∗LKA
273/340 (0)
3∗MCHU
424/225 (0)
6 CLAM
378/299 (0)
9∗CCHE
313/298 (0)
3 MCHU
381/331 (1)
3∗MCHU
2Li Ka Ki
LKA
6:2+784 450/322 (0)
9∗CCHE
534/273 (0)
7 SYAU
383/416 (0)
1 PSHI
370/455 (0)
6∗CLAM
377/265 (0)
8 BYU-
519/222 (0)
10∗CTSZ
360/351 (0)
4 FPAK
426/331 (2)
6 CLAM
3Mak Chung Ting
MCHU
6:2+408 367/290 (0)
6 CLAM
454/275 (0)
11 LLOK
345/334 (0)
5∗DTAM
340/273 (0)
1 PSHI
340/291 (0)
4∗FPAK
361/271 (0)
8∗BYU-
298/313 (0)
1∗PSHI
331/381 (3)
1 PSHI
4Fung Pak Man
FPAK
5:3+374 279/396 (0)
1∗PSHI
388/271 (0)
10∗CTSZ
416/287 (0)
9 CCHE
387/292 (0)
5 DTAM
291/340 (0)
3 MCHU
428/366 (0)
6∗CLAM
351/360 (0)
2∗LKA
425/279 (4)
8 BYU-
5Doris Tam Sin Shuen
DTAM
4:4+348 399/295 (0)
7∗SYAU
322/435 (0)
9 CCHE
334/345 (0)
3 MCHU
292/387 (0)
4∗FPAK
431/265 (0)
12∗LWAI
519/191 (0)
11 LLOK
237/398 (0)
6∗CLAM
461/331 (5)
9∗CCHE
6Coby Lam Hoi Ying
CLAM
4:4+160 290/367 (0)
3∗MCHU
371/282 (0)
8∗BYU-
488/230 (0)
7 SYAU
455/370 (0)
2 LKA
225/424 (0)
1∗PSHI
366/428 (0)
4 FPAK
398/237 (0)
5 DTAM
331/426 (6)
2∗LKA
7Sophie Yau
SYAU
4:4+98 295/399 (0)
5 DTAM
273/534 (0)
2∗LKA
230/488 (0)
6∗CLAM
502/228 (0)
11 LLOK
365/371 (0)
9 CCHE
397/250 (0)
12∗LWAI
413/257 (0)
10 CTSZ
404/254 (7)
11∗LLOK
8Benson Yu
BYU-
4:4-140 277/270 (0)
11∗LLOK
282/371 (0)
6 CLAM
307/298 (0)
10∗CTSZ
439/187 (0)
12 LWAI
265/377 (0)
2∗LKA
271/361 (0)
3 MCHU
321/292 (0)
9 CCHE
279/425 (8)
4∗FPAK
9Cheung Cheuk Yin
CCHE
3:5-139 322/450 (0)
2 LKA
435/322 (0)
5∗DTAM
287/416 (0)
4∗FPAK
508/271 (0)
10 CTSZ
371/365 (0)
7∗SYAU
299/378 (0)
1 PSHI
292/321 (0)
8∗BYU-
331/461 (9)
5 DTAM
10Chow Tsz Ying
CTSZ
2.5:5.5-589 351/285 (0)
12∗LWAI
271/388 (0)
4 FPAK
298/307 (0)
8 BYU-
271/508 (0)
9∗CCHE
277/277 (0)
11∗LLOK
222/519 (0)
2 LKA
257/413 (0)
7∗SYAU
391/230 (10)
12 LWAI
11Lam Lok Tung
LLOK
2.5:5.5-850 270/277 (0)
8 BYU-
275/454 (0)
3∗MCHU
317/243 (0)
12∗LWAI
228/502 (0)
7∗SYAU
277/277 (0)
10 CTSZ
191/519 (0)
5∗DTAM
297/283 (0)
12 LWAI
254/404 (11)
7 SYAU
12Lee Wai Kin
LWAI
0:8-1195 285/351 (0)
10 CTSZ
183/498 (0)
1∗PSHI
243/317 (0)
11 LLOK
187/439 (0)
8∗BYU-
265/431 (0)
5 DTAM
250/397 (0)
7 SYAU
283/297 (0)
11∗LLOK
230/391 (12)
10∗CTSZ


FINALS DAY

Results from round 8

1 Ho Cheuk Yiu7+449
2 Mak Chung Ting7+274
3 Li Pun Wang6+281
4 Lau Wai Keung6+205
5 Ng Ka Wing5+128
6 Kiki Chung Wing Sze4+311
7 Doris Tam Sin Shuen4-17
8 Lim Chi Sang4-238
9 Kelvin Ng Man Ho3-4
10 Coby Lam Hoi Ying3-23
11 Tai Yat Yin3-109
12 Fung Pak Man3-167
13 Tsang Pak Shing3-169
14 Pang Shing Wai3-223
15 Li Ka Ki2-165
16 Sophie Yau1-533

High game:Kiki Chung Wing Sze466
High word:Tsang Pak Shing CAZIQUE146

29.07.2017 WESPAYC 2017 Qualifier Full results
1Ho Cheuk Yiu
HCHE
7:1+449 403/324 (4)
3∗LPUN
344/342 (4)
15 LKA
352/395 (6)
4∗LWAI
386/331 (6)
5 NKA
433/365 (5)
7∗DTAM
370/316 (2)
12∗FPAK
414/244 (1)
4 LWAI
379/315 (1)
4 LWAI
2Mak Chung Ting
MCHU
7:1+274 369/325 (6)
12 FPAK
343/336 (5)
11∗TYAT
464/307 (2)
14 PSHI
375/337 (2)
10∗CLAM
295/363 (4)
4 LWAI
388/370 (4)
6∗KCHU
335/333 (3)
5∗NKA
411/335 (2)
5 NKA
3Li Pun Wang
LPUN
6:2+281 324/403 (13)
1 HCHE
392/322 (9)
14∗PSHI
409/322 (5)
16 SYAU
365/275 (4)
9∗KNG
423/365 (2)
6 KCHU
280/389 (5)
4∗LWAI
381/298 (5)
8 LCHI
365/284 (3)
8∗LCHI
4Lau Wai Keung
LWAI
6:2+205 356/257 (3)
16 SYAU
349/285 (2)
12∗FPAK
395/352 (3)
1 HCHE
387/331 (1)
6 KCHU
363/295 (1)
2∗MCHU
389/280 (1)
3 LPUN
244/414 (2)
1∗HCHE
315/379 (4)
1∗HCHE
5Ng Ka Wing
NKA
5:3+128 342/313 (8)
7∗DTAM
387/319 (3)
13∗TPAK
437/356 (4)
15 LKA
331/386 (5)
1∗HCHE
344/281 (3)
12 FPAK
375/355 (3)
14∗PSHI
333/335 (4)
2 MCHU
335/411 (5)
2∗MCHU
6Kiki Chung Wing Sze
KCHU
4:4+311 450/327 (2)
11 TYAT
394/304 (1)
7∗DTAM
463/311 (1)
10 CLAM
331/387 (3)
4∗LWAI
365/423 (6)
3∗LPUN
370/388 (7)
2 MCHU
269/380 (7)
11∗TYAT
466/277 (6)
11 TYAT
7Doris Tam Sin Shuen
DTAM
4:4-17 313/342 (9)
5 NKA
304/394 (15)
6 KCHU
380/351 (11)
13∗TPAK
393/308 (7)
11∗TYAT
365/433 (10)
1 HCHE
309/357 (11)
8∗LCHI
421/321 (10)
13 TPAK
378/374 (7)
10 CLAM
8Lim Chi Sang
LCHI
4:4-238 301/463 (16)
10∗CLAM
397/388 (11)
16∗SYAU
359/356 (7)
11 TYAT
290/407 (10)
15∗LKA
424/279 (7)
14 PSHI
357/309 (6)
7 DTAM
298/381 (6)
3∗LPUN
284/365 (8)
3 LPUN
9Kelvin Ng Man Ho
KNG
3:5-4 323/400 (12)
14 PSHI
399/327 (8)
10∗CLAM
387/396 (8)
12 FPAK
275/365 (13)
3 LPUN
331/403 (15)
13∗TPAK
399/402 (15)
15 LKA
383/268 (12)
16∗SYAU
343/283 (9)
14∗PSHI
10Coby Lam Hoi Ying
CLAM
3:5-23 463/301 (1)
8 LCHI
327/399 (6)
9 KNG
311/463 (9)
6∗KCHU
337/375 (12)
2 MCHU
404/323 (8)
15∗LKA
382/420 (9)
11∗TYAT
359/321 (9)
15 LKA
374/378 (10)
7∗DTAM
11Tai Yat Yin
TYAT
3:5-109 327/450 (15)
6∗KCHU
336/343 (16)
2 MCHU
356/359 (15)
8∗LCHI
308/393 (15)
7 DTAM
425/276 (13)
16∗SYAU
420/382 (8)
10 CLAM
380/269 (8)
6 KCHU
277/466 (11)
6∗KCHU
12Fung Pak Man
FPAK
3:5-167 325/369 (11)
2∗MCHU
285/349 (13)
4 LWAI
396/387 (12)
9∗KNG
356/319 (8)
16 SYAU
281/344 (11)
5∗NKA
316/370 (13)
1 HCHE
299/383 (15)
14∗PSHI
401/305 (12)
16 SYAU
13Tsang Pak Shing
TPAK
3:5-169 370/340 (7)
15∗LKA
319/387 (10)
5 NKA
351/380 (10)
7 DTAM
391/459 (14)
14∗PSHI
403/331 (9)
9 KNG
308/367 (12)
16∗SYAU
321/421 (14)
7∗DTAM
388/335 (13)
15 LKA
14Pang Shing Wai
PSHI
3:5-223 400/323 (5)
9∗KNG
322/392 (7)
3 LPUN
307/464 (13)
2∗MCHU
459/391 (9)
13 TPAK
279/424 (12)
8∗LCHI
355/375 (14)
5 NKA
383/299 (11)
12 FPAK
283/343 (14)
9 KNG
15Li Ka Ki
LKA
2:6-165 340/370 (10)
13 TPAK
342/344 (12)
1∗HCHE
356/437 (14)
5∗NKA
407/290 (11)
8 LCHI
323/404 (14)
10 CLAM
402/399 (10)
9∗KNG
321/359 (13)
10∗CLAM
335/388 (15)
13∗TPAK
16Sophie Yau
SYAU
1:7-533 257/356 (14)
4∗LWAI
388/397 (14)
8 LCHI
322/409 (16)
3∗LPUN
319/356 (16)
12∗FPAK
276/425 (16)
11 TYAT
367/308 (16)
13 TPAK
268/383 (16)
9 KNG
305/401 (16)
12∗FPAK